CO2 workshop

CO2 workshop

December 3, 2015

Med støtte fra Climit and Gassnova, inviterer Uni Research Polytec og NCE Maritime Cleantech til workshop omkring temaet “CO2 shipping and offshore offloading – enabling CCS and CO2 utilization in the North Sea”

Arrangementet finner sted 9. desember på Scandic Maritim Hotel i Haugesund.

 

Bakgrunn

Skipstransport er antatt å spille en avgjørende rolle for frakting av CO2 fra fangststed til offshore lokasjon for injeksjon i reservoar, enten for permanent lagring og/eller direkte utnyttelse i forbindelse med økt oljeutvinning. CO2-håndtering og offshore transport er i henhold til disse ambisjoner forventet å være et voksende marked i nær fremtid.

 

Transport, injeksjonssystem og operasjonsvindu for lossing i åpne farvann mot et reservoar fremstår uprøvd for CO. Det sammensatte systemet defineres av skip, overføringssystem, injeksjonsbrønn og reservoar. Det kreves en helhetlig forståelse av rådende betingelser og dynamiske prosesser for definering krav og spesifisering av lossesystem, løsning på skip, tilstand av levert CO2 og operasjonsvindu, samt håndtering av brønn og reservoarets injektivitet.

Olje og gass operatører, rederier, teknologileverandører i maritim/offhore sektor og FoU-miljøer sitter på ekspertise og anvendbar teknologi som kan muliggjøre dette. Derfor inviterer Uni Research Polytec og NCE Maritime Cleantech til et tverrfaglig seminar rundt temaet, med spesiell oppmerksomhet viet til mulige utfordringer og tekniske løsninger, samt markedsmuligheter som følger i det fremtidige CO2-markedet.

For påmelding  send e-post til oistein.johnsen@polytec.no innen fredag 4. Desember.

 

Program Onsdag 9. desember

Time
9 :15 Introduction Uni R. Polytec
:30 CCS – concept, policy and market University of Edinburg / Scottish CCS Stuart Haszeldine
10 :00 CCS  in Norway – National demo Gassnova Karl Erik Karlsen
:30 Break
:45 CO2 and engineering Warsaw University of Technology Maciej Chaczykowski
11 :15 Reservoir and injectivity management Statoil Philip Ringrose
:45 Lunch
12 :45 CO2 Shipping Feasibility Study Gassco AS John Kristian Økland
13 :15 Group discussions
14 :45 Break
15 :00 Plenary discussion
:30 Concluding remarks Uni R. Polytec and NCE Maritime Cleantech
16 :00 Dinner