Uni Research og Polytec etablerer nytt selskap

Uni Research og Polytec etablerer nytt selskap

September 8, 2015

Uni Research og Polytec går sammen om å etablere «Uni Research Polytec AS». Stiftelsen Polytec flytter sin virksomhet inn i det nye selskapet, som i praksis vil fungere som en avdeling i Uni Research.

Styret i Uni Research AS fattet sin beslutning om etableringen tirsdag 1. september. Planen er at selskapet skal være operativt innen utgangen av 2015.

– Vi har snakket sammen i litt over ett år for å se om det er grunnlag for et tettere faglig og organisatorisk samarbeid. Det er de mulige gevinstene for våre oppdragsgivere og kunder som gjør at vi nå etablerer ett nytt selskap. Polytec har sterke miljøer som passer godt sammen med flere av våre. Sammen vil vi kunne tilby markedsnær forskning, kompetanse og tjenester av høy faglig kvalitet, sier Aina Berg, administrerende direktør i Uni Research.

Med det nye selskapet vil Uni Research sin virksomhet strekke seg fra Bergen til Sunnhordland og Haugalandet.

Gunnar W. Birkeland, administrerende direktør i Polytec (Foto: Polytec)

 

– Polytec og Uni Research har komplementære fagmiljøer med høy kvalitet. Dette blir vinn-vinn for regionen. Vestlandet trenger et stort og slagkraftig forskningsinstitutt med nærhet til private og offentlige kunder, sier Gunnar Birkeland, administrerende direktør i Polytec.

Samarbeidet er allerede i gang i form av felles prosjektsøknader. Områder som peker seg ut er oppdrett, klima og energi.

Planer på gang

Uni Research og Polytec har begge aktiviteter rettet mot oppdrettsnæringen. Her er stikkordene design av anlegg, operasjoner, fiskehelse, værvarsling inkludert sesongvarsling for bølger, vind og strøm, kobling av strømmodeller og biologiske modeller, kystsoneforvaltning og arealplanlegging.

Det foreligger også planer om å etablere et nasjonalt senter for kystvarsling som skal arbeide for mer kunnskap, varsler og sikrere ferdsel langs hele kysten. Kystverket har uttrykt interesse for et slikt senter.

– Selskapsetableringen skaper komplette miljøer som kan utvikle nye modeller for økt fornybar energiproduksjon innen offshore vind og vannkraftanlegg, sier Birkeland.

Fakta om Uni Research

Uni Research er et Bergensbasert forskningsselskap med en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kr og 400 ansatte. Fra 1986 og frem til etableringen av aksjeselskapet i 2003, var Uni Research del av stiftelsen Universitetsforskning Bergen. Selskapet er i dag organisert i seks fagavdelinger. De store forskningsområdene er helse, miljø, klima, energi, bioproduksjon, modellering og samfunn. Uni Research er partner i Bjerknessenteret for klimaforskning, tre sentre for miljøvennlig energi (offshore vind, co2-lagring og vannkraft) og ett senter for forskningsdrevet innovasjon (lukkede oppdrettsanlegg). Universitetet i Bergen hovedeier.

Fakta om Polytec

Stiftelsen Polytec ble etablert i 1988 og er lokalisert i Haugesund og på Stord. Polytec er bl.a. kjent for etablering av bølge- og strømvarsler for Kystverket, arbeidet med økt norsk gasseksport og lukking av teknologigap innen CO2-transport. Polytec er aktiv partner i NCE Maritime Cleantech og GCE Subsea og har sterke miljøer inne risikostyring, metocean, gassteknologi  og anvendt fysikk. Satsingsområder er fornybar energi, olje og gass, fiskeoppdrett og maritim teknologiutvikling.

Kontakt

Aina Berg, adm.dir Uni Research
mobil:  416 67 025
Aina.Berg@uni.no

Gunnar Birkeland, adm.dir Polytec
mobil: 909 81 029
Gunnar.Birkeland@polytec.no