Nytt bølgevarsel er så godt at det brukes til å planlegge seilingsruter

Nytt bølgevarsel er så godt at det brukes til å planlegge seilingsruter

March 12, 2015

Teknisk Ukeblad har på sine sider en artikkel om bølgevarselet som Polytec har laget for Barentswatch.

 

”Bølgevarsel er et veldig viktig verktøy for planlegging av reisen. Vi ønsker et nøyaktig bilde av bølgeforholdene i hele Vågsfjordbassenget til enhver tid.  Med et godt bølgevarsel kan vi velge den optimale ruta allerede før avgang.”

Espen Pedersen

Overstyrmann, Hurtiggående passasjerfartøy, (Boreal Transport)

Espen Pedersen overstyrmann Boreal Transport

 

 

 

 

 

 

”Bølgevarsel er viktig for oss. Vi kan planlegge rutevalg på bakgrunn av det av hensyn til komfort og av sikkerhetsmessige grunner. Et utmerket hjelpemiddel.”

Knut Storø

Kaptein, på stort passasjerskip (Hurtigruten)

Knut Sorø kaptein Hurtigruten

 

 

 

 

 

 

”Barentswatch sitt system er et konkret varsel å forholde seg til. Det er korrekte opplysninger du får. Et fantastisk system.”

Cato Caspersen

Kaptein på kystfiskefartøy, M/S Leone

 

Cato Caspersen kaptein MS Leone

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se intervju med tre sjømenn og deres erfaringer med det nye bølgevarselet

 

 

Link til TU sin artikkel: Teknisk Ukebald